Jump to content
Forum Śląskich Motocyklistów

Brak tytułu, id 5011


Recommended Posts

mia³em kiedyœ do czynienia z tylna oponk¹ Hedinau i przez ca³y sezon k³opotów z ni¹ nie by³oteraz w xj'cie mam komplet z heidenau'a ale za krótko ¿eby coœ wiêcej o nich powiedzieÌnatomiast spotka³em siê z opini¹ ¿e maj¹ kiepsk¹ wytrzyna³oœÌ na œcieranie

Link to post
Share on other sites

pierwsza opona heidenau z która mia³em stycznoœc to by³a jeszcze do skutera. Mam kontakt z obecnym w³aœcicielem i po jednym, ca³ym sezonie jest ok. Natomiast jeœli chodzi o oponki rozmiarowo motocyklowe to moje sa ju¿ w zasadzie do wymiany ale nie wiem ile poprzedni w³aœciciel na nich przejeŸdzi³ w rzeczywistoœci Gnerelanie Heidenau to firma ze œredniej pó³ki. Jak masz jak¹œ dobra okazjê to mo¿esz je kupiÌ, Przynajmniej wyrobisz sobie o nich w³asne zdanie

Link to post
Share on other sites

po prostu leÂżaki mnie nie przekonaÂły jakoÂś i szukaÂłem alternatywy....nie znalazÂłem nikogo kto reprezentowaÂłbym firmĂŞ Sawa... znalazÂłem jakiegoÂś koreaĂączyka ale jakoÂśten kraj mnie nie przekonuje...wiĂŞc zamĂłwiÂłem heidenau... zobaczymy co z tego wyjdzie...

Link to post
Share on other sites

Mia³am taka oponkê z ty³u w Gs-ie (Heidenau). I moim zdaniem tragedia!! Na mokrym w ogóle siê to nie trzyma³o, jak by³o sucho nie mo¿na by³o pochyliÌ siê g³êbiej w zakrêt, bo nastêpowa³ poœlizg opony. Starczy³a mi na 1 sezon (ok. 12 tys. km) - pewnie d³u¿ej bym sobie pojeŸdzi³a, ale przez jakiœ czas mia³am manie palenia gumy PóŸniej kupi³am sobie u¿ywkê Dunlopa i ró¿nica naprawdê odczuwalna, niebo, a ziemia pzdr @starte

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.