Jump to content

Broda

Użytkownicy
 • Content Count

  57
 • Joined

 • Last visited

  Never

Community Reputation

0 Neutralna

About Broda

 • Rank
  Motostudent
 • Birthday 03/14/1979

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Witamy, http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86311522Chcemy pomĂłc Dawidowi Z pozdrowieniami BOOSTER TEAM
 2. Mamy liste od samego poczÂątku, ktĂłra systematycznie byÂła uzupeÂłniana o nowe osoby. BĂŞdziemy lecieĂŚ wg. listy. JesteÂś na liÂście wiĂŞc kalendarz, nieodebrany na imprezce ( tojuz jutro ) bĂŞdzie do odebrania w siedzibie firmy. Pozdrawiam i byle do jutra
 3. Heya ludziska, Imprezka coraz bliÂżej, maÂła proÂśba o muzyke. Muzyka bĂŞdzie puszczana z komputera oczywiÂście utwory mp3. JesteÂśmy troche zabiegani i nasza dysgografia konczy sie na latach 90' Teraz proÂśba do Was, jeÂśli kilka osĂłb przyniesie po 1 CD nagranych mp3, (tylko nie caÂłe dyskografie) juÂż skÂładanki fajnych utworĂłw ktĂłre chcielibyÂście usÂłyszeĂŚ na imprezce. ByÂło by super. Pewnie u wiĂŞkszoÂści wiele sie bĂŞdzie powtarzaĂŚ Powtarzam po 1 CD podpisanym, ryzygo, Âże zginie pÂłytka duÂże Wejdzie w szeregi naszej muzyki. Pozdrawiam BrodaP.S. Nie zapomnijcie, bo zapuÂścimy MOCHEROWE BERETY.
 4. Heya ludziska, Powstaje pÂłyta dla forumowiczĂłw, z filmikami Waszych akrobacji oraz Âśmiesznych sytuacji motocyklowych. Filmy te teÂż bĂŞdÂą wyÂświetlane na spotkniu forumowym.FTP: ftp://217.173.169.213/uzytkowsnik: forumhasÂło: boosterNajlepiej logowac sie: TUTAJCzekamy na filmiki !! Pozdrawiam Broda
 5. Ju¿ dzisiaj chcialiœmy wszystkich zaprosiÌ na nasz¹ stronê www.booster.com.pl, na której przeczytacie, ¿e od dnia 6.12 do dnia 23.12.2005 na wybrany asortyment wprowadzamy du¿e obni¿ki cenowe ! Je¿eli planujecie prezenty pod choinkê to bêdzie okazja, aby swojej drugiej po³owie sprawiÌ du¿¹ radoœÌ.Lista asortymentu i ceny wkrótce na naszej stronie ZAPRASZAMY
 6. Broda

  Brak tytułu, id 3635

  WSZYSTKIEGI NAJLEPSZEGO DLA FORUM I ADMINA. Miejmy nadzieje ze takich rocznicowek bĂŞdzie cala masa. 16.12 wznosimy wszyscy toast rocznicowy forum Pozdrawiam Broda
 7. Chris, wiĂŞcej tutaj:Spotkanie 16.12
 8. Napisze na forum, aby wszyscy ktorzy maja sie zgubic tego nie zrobili. Wychodz¹c z dworca PKP wejœciem g³ównym mostkiem, dochodzimy do ulicy 3-go Maja, gdzie je¿dz¹ tramwaje ( dla niewtajemniczonych mamy takie coœ w Katowicach ) Kiedy jesteœmy na 3-go Maja kierujemy siê w LEWO i dochodzimy do takiego ronda PLAC WOLNOŒCI, przechodzimy go na wprost ULICA GLIWICKA i dalej idziemy ta wlasnie ulic¹. Uchodzimy 50-75 metrow i w PRAWO jest ulica JANA III SOBIESKIEGO skrêcamy w ni¹ i za jakieœ 50 metrow jest po LEWEJ stronie PUB METAMORFOZY. I to w³aœnie tam dnia 16.12.2005 roku maj¹ spotkanie motocykliœci. Od ulicy SOBIESKIEGO tez dojezdzamy do PLACU WOLNOŒCI, tak¿e od ulicy MIKO£OWSKIEJ. Wszystkie drogi prowadz¹ do PLACU WOLNOŒCI Mysle ze dosc czytelnie opisalem Pozdro Broda
 9. Erbe oczywiscie odbior osobisty takze jest aktualny, wiĂŞc sie nie masz o co martwiĂŚ. Pozdrawiam Broda
 10. Witam, Zgodnie z wczeœniejszymi s³owami Rabbit'a poni¿ej lista hoteli w Katowicach.Ceny s¹ doœÌ zró¿nicowane - zale¿nie od iloœci gwiazdek *** Campanileul. Sowiùskiego 4840-018 Katowicecena: 160,00* Polonia ul. Kochanowskiego 3 Katowice, Cena: 99,00** KatowiceAl. Korfantego 9,Katowice,Cena: 108,00*** Senatorul. 1-go Maja 3Katowice,Cena: 164,00** Za³ê¿eul. Gliwicka 106Katowice,Cena: 164,00*** Silesiaul. Piotra Skargi 2,40-951 KatowiceCena: 171,00*** DiamentUl. Dworcowa 9Katowice,Cena: 269,00**** Novotelal. RoŸdzieùskiego 16, 40-202 KatowiceCena: 284,00**** Monopolul. Dworcowa 5KatowiceCena: 490,00Rezerwacje mo¿na prowadziÌ on-line, lub telefonicznie. Jeœli chodzi o nocleg "niewiast", mogê przyj¹Ì jedna, góra dwie piêkne niewiasty do siebie jakby jakieœ samotne by³y chêtne. Pozdrawiam Broda
 11. Chris, nic sie nie martw o Tobie myÂślimy w pierwszej kolejnoÂści
 12. Witam, Robimy konkurencje dla GS 500. Do fabrycznie nowej ER - 5 proponujemy w prezencie:1. DWA KASKI,2. KURTKà I SPODNIE. * Promocje nie ³¹cz¹ siê. Zapraszamy do siedziby firmy lub na allegro.Kawasaki ER - 5 Pozdrawiam Broda
 13. Sam bym poÂśmigaÂł tym modelem Najlepiej jakby byÂła do jazd testoych. PiĂŞkne sÂą supermoto husqvarny Pozdrawiam Broda
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.