Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/05/2017 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    Coś dla miłośników drogi. Transalpina. Nie tak spektakularna jak Transfogaraska, bardziej surowe widoki, ale o wiele lepsza nawierzchnia i bardziej pokręcone agrafki Zdjęcie zrobione telefonem. Koń mechaniczny vs. żywy koń. Te drugie mają ogromną stację benzynową pod kopytami, my musieliśmy takiej szukać w drodze powrotnej
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.