Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/07/2015 in all areas

  1. 1 point
    Co wy chcecie Załęże fajne jest, od dwóch lat cyklicznie emituje coraz bardziej w stronę Chorzowa. Wszędzie te dane plusy dodatnie i plusy ujemne tylko kolorystyka trochę inna zależnie od tego gdzie :-P
  2. 1 point
    Jeśli dobrze kojarzę to ostatnio leciał na którymś Canal+, zapewne będzie powtarzany kilkukrotnie
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.